ΕΣΠΑ 2014-2020

Πιστοί στη συνέχεια του έργου μας, ο Σύλλογος επέτυχε να πάρει τη διαχειριστική επάρκεια για την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για την υλοποίηση έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Προχωράμε μπροστά για την επιτυχία του έργου μας που είναι η ανάδειξη της ιστορικής θέσης της Λήμνου στο Παγκόσμιο γίγνεσθαι της Ιστορίας, καθώς και η δημιουργία νέων προϋποθέσεων ανάπτυξης για την Λήμνο και της Ελλάδα

ΕΣΠΑ 2014-2020