Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 26-28 Ιουνίου 2015

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 26 Ιουνίου 2015

Dr Μαρίνα Πετράκη

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 26 Ιουνίου 2015

Dr Natalie Vogeikof-Brogan ( American School of classical Studies)

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 26 Ιουνίου 2015

Dr. Litta Tzortzopoulou-Gregory (Australia)

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 26 Ιουνίου 2015

Mr Giotis Ioannidis Architect (Greece)

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 27 Ιουνίου 2015

Dr. Dionisis Chourchoulis ( Greece)

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 27 Ιουνίου 2015

Prof. Serhat Guvenc ( Kadir Khas University-Turkey)

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 27 Ιουνίου 2015

Dr. Theofanis Vlahos ( Directorate of the Greek Army)

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 27 Ιουνίου 2015

Professor Vlassis Vlassidis (University of Makedonia)

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 28 Ιουνίου 2015

Emeritus Prof. Geoffrey Till (King's College)

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 28 Ιουνίου 2015

Prof. John Hattendorf ( USA)

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 28 Ιουνίου 2015

Hon. John Pandazopoulos (Australia)

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 28 Ιουνίου 2015

Prof. Alexander Sheldon-Duplaix

 

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 28 Ιουνίου 2015

Prof. Zisis Fotakis (Greece)