Γενική Συνέλευση 15 Μαρτίου 2016

Βάρος –Λήμνος 15-03-2015

Αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου «Οι Φίλοι των Anzac από τη Λήμνο»-

“The Lemnos’ Friends of Anzac”

Το Προεδρείο της Διοικούσας Επιτροπής του Συλλόγου , πιστό στις αρχικές του δεσμεύσεις

σχετικά με την δημιουργία και λειτουργία του, συζήτησε και αποφάσισε, να προκηρυχθεί

Γενική Συνέλευση των μελών στις 27 Μαρτίου 2015 . Ο χώρος διεξαγωγής της διαδικασίας

ορίζεται η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ( πάνω από ΔΕΗ). Χρόνος εκλογών ορίζεται η

15.30. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω :

1. Εκλογή Τακτικού Διοικητικού Συμβουλίου , με την μορφή που ορίζεται από το

καταστατικό μας που έχει κατατεθεί και εγκριθεί.

2. Δημιουργία ομάδων εργασίας για την συμπαράσταση και βοήθεια στην οργάνωση των

δράσεων που θα κάνει η Π.Ε. Λήμνου στις επίσημες εορταστικές εκδηλώσεις που θα

γίνουν στο νησί μας , για την εκατονταετηρίδα των εορτασμών μνήμης από την απόβαση

της Καλλίπολης το 1915.

3. Ενημέρωση για τις μέχρι τώρα δράσεις της Διοικούσας επιτροπής για την ανάπτυξη των

σκοπών που ορίζονται στο καταστατικό μας.

4. Ενημέρωση για τις δράσεις που έχουν σχεδιαστεί από τον Σύλλογο για το καλοκαίρι του

2015, και μετά

5. Συζήτηση για ομάδα δράσης που θα ασχοληθεί με χορηγίες που θα χρειαστούν για την

πραγμάτωση των σχεδιαζόμενων εκδηλώσεων μας.

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης: « Η Γενική Συνέλευση

συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που ανακοινώνεται στα μέλη δέκα (10)

τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της και που αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα του

Συλλόγου WWW.FRIENDSOFANZAC.COM, ΚΑΙ σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συλλόγου.

Στην πρόσκληση αναγράφονται, ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γεν. Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς νεότερη

πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και χρόνο με τα ίδια θέματα την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης

εβδομάδος, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.

Στη Γενική συνέλευση συμμετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη, τις εργασίες όμως αυτής δύναται

να παρακολουθήσουν και τα αρωγά και επίτιμα μέλη, άνευ δικαιώματος ψήφου και μόνο με

το δικαίωμα λόγου. Σε περίπτωση που ζητούν το λόγο περισσότερα του ενός αρωγά ή επίτιμα

μέλη, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. δίδει τον λόγο σε δύο αρωγά και ένα επίτιμο. Στην Γενική Συνέλευση

μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη των δημόσια θεσμοθετημένων οργάνων ή και εταιρειών-

μελών του Σωματείου, μέσω αντιπροσώπων τους που έχουν λάβει εξουσιοδότηση για αυτόν τον

σκοπό από τις γενικές συνελεύσεις των οργάνων αυτών.

Αγαπητοί Λημνιοί και φίλοι της Λήμνου , ο αγώνας που έχει αναλάβει ο Σύλλογος μας

είναι πολύ μεγάλος , δηλαδή η ανάδειξη της θέσης της Λήμνου στην ιστορία του Α’

Παγκ. Πολέμου και ειδικά στην απόβαση της Καλλίπολης, αλλά σίγουρα με μαζική

συμμετοχή θα αποφέρει τεράστια καλά αποτελέσματα στο νησί μας .

Σας περιμένουμε όλους

Για το Δ.Σ.

Στέλιος Α. Μάντζαρης

Γενική Συνέλευση 15 Μαρτίου 2016