Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 26-28 Ιουνίου 2015

Επίσημο Πρόγραμμα Συνεδρίου

Παρασκευή , 26 Ιουνίου

18.00-19.00 Επίσημοι Χαιρετισμοί

19.00-21.00

Έδρα : Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Natalia Vogeikoff-Brogan, “Καθηγητές Διασώστες: Αμερικάνοι Κλασικιστές στο

Αιγαίο στο τέλος του Μεγάλου Πολέμου”

Μαρίνα Πετράκη, “Λήμνος - Καλλίπολη - Από τον Παράδεισο στην κόλαση”

Lita Tzortzopoulou-Gregory, “Αρχαιολογία και Ταυτότητα: Αυστραλοί, Έλληνες, και

Gallipoli”

Παναγιώτης Ιωαννίδης ( TETRAGON) « Το μουσείο του Α Παγκοσμίου Πολέμου στον

Μούδρο- Παρουσίαση»

Χρήστος Μπουλώτης “Εκσκαφή του παρελθόντος της Λήμνου στα παρασκήνια του

Μεγάλου Πολέμου” Κατάθεση χαρτιών στο Συνέδριο

Σάββατο, 27 Ιουνίου

18.00-20.00

Έδρα:

Διονύσης Χουρχούλης, “Ελληνικά σχέδια για επίθεση για τα Στενά, 1912-1914”

Serhat Guvenc, “Η σημασία της Λήμνου στην Απόβαση της Καλλίπολη : Η τουρκική

oπτική των πραγμάτων ”

Θεοφάνης Βλάχος, “Η εκστρατεία της Καλλίπολης ως το πρώτο βήμα του Ελληνικού

«Εθνικού Διχασμού’”

Βλάσης Βλασσίδης “Πόλεμος και Μνήμη: κατασκευή και συντήρηση των

Νεκροταφείων της Κοινοπολιτείας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα

(1920-1940)”

Κυριακή, 28 Ιουνίου

11.30-13.30

Έδρα : Serhat Guvenc

Zήσης Φωτάκης , “Η Λήμνος και το Βόρειο Αιγαίο: η θέση τους στην Ναυτική

Πολιτική της Ελλάδας και στις Μεγάλες Δυνάμεις”

John B. Hattendorf, “Το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Ναυτικού στη Μεσόγειο

κατά τη διάρκεια του Α 'Παγκόσμιου Πόλεμου”

Alexandre Sheldon-Duplaix, “Το Γαλλικό Ναυτικό στην Μεσόγειο 1914-18”

Geoffrey Till, “Σε αναζήτηση του Ελιγμού: Η Βρετανική Προσέγγιση στην απόβαση της

Καλλίπολης”

13.45-14.15

Τελικές Παρατηρήσεις

Έδρα : Ζήσης Φωτάκης

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, “Η Ανατολική Μεσόγειος και η κρίσιμη καμπή του Α

Παγκοσμίου Πολέμου”

Hon. John Pandazopoulos, “Στρατιωτικός Ιστορικός Τουρισμός και οι ευκαιρίες για

την Ελλάδα”

Participants

Βλάσης Βλασσίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών

Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Θεοφάνης Βλάχος, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού /Γενικό Επιτελείο Στρατού

Natalia Vogeikoff-Brogan, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα

Serhat Guvenc, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Kadir Has University, Istanbul, Turkey

Lita Tzortzopoulou-Gregory, Ειδικός Σύμβουλος, Australian Archaeological Institute at Athens

Alexandre Sheldon-Duplaix, Επικεφαλής της Έρευνας και Εκπαίδευσης ,Ιστορική Υπηρεσία

Άμυνας, Γαλλία

Χρήστος Μπουλώτης , Αρχαιολόγος, Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητος,– Ακαδημία Αθηνών

Ζήσης Φωτάκης, Λέκτορας Ναυτικής Ιστορίας, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Πειραιάς

John B. Hattendorf, Ernest J. King Καθηγητής Ναυτιλιακής Ιστορίας, Πρόεδρος, Τμήματος

Ναυτικής Ιστορίας, Διευθυντής , Naval War College Museum, Naval War College, USA

Hon . John Pandazopoulos, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης

Ελληνισμού. Υπουργός Τουρισμού Βικτώρια, Αυστραλία 1999-2006

Marina Petraki, Ανεξάρτητος Ερευνητής ,. Αθήνα , Ελλάς

Geoffrey Till , Ομότιμος Καθηγητής Ναυτιλιακών Σπουδών King’s College London, και

Πρόεδρος του Corbett Centre for Maritime Policy Studies,Αγγλία

Ζήσης Φωτάκης, Λέκτορας Ναυτικής Ιστορίας, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Πειραιάς

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής ,Τμήμα Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Διονύσης Χουρχούλης, , Εκπαιδευτικός Ελληνικής Ιστορίας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Διεθνές Συνέδριο: O 1ος Παγκόσμιος πόλεμος στην Μεσόγειο - Οι ANZAC και ο ρόλος της Λήμνου 26-28 Ιουνίου 2015