«Τιμής και Μνήμης των Πεσόντων στη Μάχη της Καλλίπολης» στις 20 & 21 Απριλίου 2016